prepravaDrevársky priemysel je stále aktuálnym remeslom tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Bolo používané na výrobu nábytku, šperkovníc, avšak priemyselné debny boli určené práve na zber, ochranu a slúžili ako pomôcka na premiestňovanie určitých predmetov. Medzi spôsoby prepravovania drevených debien, či samotného dreva , slúžili nákladné lode. Ich rozmach bol už v 10.- 18. storočí, kedy sa drevo používalo na výstavbu budov, mlynov ale i na drobnejšie predmety  ako sú krabice, sudy, či dokonca aj topánky. Okrem dovážania tovaru medzi Európou sa v týchto rokoch, vďaka lodiam, rozšíril obchod medzi Áziou, Indiou a neskôr Amerikou či Austráliou. Bedne sa v obchodnej plavbe začali používať za cieľom minimalizovať dobu nákladu tovaru v námorných prístavoch a chrániť prepravované predmety pred jeho poškodením, stratou alebo odcudzením.

Drevo muselo odolávať prudkým zmenám počasia, vplyvu prekladaniu a manipulácie. Dopravu dreva loďou sprevádzali časté soľné hmly, zväčšená vlhkosť, dramatické zmeny klímy, ako aj extrémne teplo, tak aj tuhá zima. Všetky tieto faktory sa odzrkadľovali na výslednej kvalite prevážaného dreva. Jeho kvalitu udával typ dreva a aj krajina pôvodu s ktorou boli úzko späté jeho vlastnosti, ako odolnosť voči poveternostným podmienkam, trvácnosť, či zafarbenie. Zafarbenie bolo dôležité hlavne z estetického hľadiska v prípade, že prevážané drevo malo slúžiť ako hlavný materiál na výrobu nábytku, okrasných skriniek.

Dnešný lodný priemysel je samozrejme vyspelejší ako tomu bolo pred pár storočiami, avšak drevené bedne sú stále jednou z najpopulárnejších spôsobov prepravy. Mnoho ľudí by povedalo, že oproti použitiu ocele sú drevené debny nevýhodné. Samozrejme, oceľ je pozoruhodne pevná a odolná. Jej nevýhodou je, že disponuje vynikajúcou, a vo svete loďstva, nežiadúcou, vodivosťou tepla. Medzi nedostatky ocele patrí aj korózia, ktorá vzniká pri zlej izolácií a tesnení, ktoré je finančne náročné. Následkom toho je kontaminácia vnútra a následne znehodnotenie obsahu oceľového boxu.

bedne3

V dnešnej dobe je efektívnejšie použitie drevených bední, ktoré sa lepšie prispôsobujú a manipulácia s nimi je menej náročná. To znamená, že využitie oceľových boxov vyžaduje viac práce, ktorá stojí viac a vyžaduje si asistenciu viacerých pracovníkov či ťažkých strojov.  Použitie oceľových boxov je nehospodárne, ale môže  byť lepšou voľbou pre špecifické projekty. Na rozdiel od dreva, ktoré ,ako sa zdá, funguje dobre pre väčšinu zásielok, ktoré vyžadujú trvanlivé a nákladovo dostupné riešenie. Druh dreva z ktorého je daná debna zhotovená závisí od druhu tovaru (napr. ťažký tovar – brezová preglejka). Ďalej sa používajú drevené rámy, kontajnery ( sú objemovo väčšie).

Okrem drevených debien sa používajú aj všestranné palety. Pred pár rokmi magazín Slate napísal a krásne vysvetlil, prečo a ako drevené palety dominujú vo svete pri preprave tovaru. Palety či debny musia byť preverené, osvedčené normou pre nich určenou. Každá z nich má špecifické označenie, ktoré pomáhajú pracovníkom určiť miesto pre konkrétnu debnu. Okrem priemyselných predmetov a materiálu sú využívané mnohými ľuďmi aj na sťahovanie, prepravu osobných áut či motoriek, nádhradné diely v automobilovom či strojárskom priemysle, výstavné exponáty. V súčastnosti existuje viac spoločností, ktoré ponúkajú rôzne ceny v závislosti od hmotnosti či vzdialenosti prevážaného predmetu.

Lodnej doprave konkuruje doprava letecká, ktorej nevýhodou je množstvo a hmotnosť prepravovaných predmetov. Zato je však rýchla, presnejšia. Doprava loďou je dlhšia avšak z pohľadu mnohých ľudí bezpečnejšia, ale pomalšia.