Existuje mnoho variant vzorov drevených prepraviek či kontajnerov. Medzi najrozšírenejšie sa považujú tzv. uzavreté, otvorené alebo orámované debny. Prepravky sú konštruované najčastejšie z preglejok, reziva dosiek. Pri použití dreva je možné rozšíriť danú debnu pridaním ďalších dosiek alebo reziva. Otvorený typ debny je použitý pre opláštenie, medzery sú voliteľné. Pre túto možnosť neexistuje žiadna striktná technická definícia. Prirodzene, debna s väčšou medzerou je považovaná za otvorenú prepravku. Medzera medzi doskami by obvykle nemala byť väčšia, ako je šírka plášťových dosiek. Zvyčajne otvorené prepravky sú vyrobené z 12 kusov dreva, z ktorých každý kus je pozdĺž vonkajšieho okraja obsahu a sú umiestnené diagonálne, aby nedošlo k narušeniu z krútiaceho momentu. Ak potrebujete akýkoľvek zo spomenutých druhov dební, naša spoločnosť Maldafa Vám rada vyrobí akékoľvek drevené obaly i na mieru.

Ak akýkoľvek typ prepravky dosiahne určitej veľkosti, môže byť pridaný ďalší diel dosky. Tieto dosky sú často nazývané kopačky. Uchytávanie slúži na poskytovanie podpory pre panely, ak sa stane , že panel má veľkosť ktorá si vyžaduje pomoc na základe spôsobu dopravy. Zarážky môžu byť umiestnené kdekoľvek medzi okrajmi daného panela. Na debnách je umiestnenie zaklienenia dané šírkou preglejky, použitej na preglejkových opláštených prepravkách či debnách. Na iných debnách sú kopačky často rovnomerne rozložené ak je to požadované a požadované pre posilnenie panela. Niekedy sú dve kopačky pridané cez horný panel debne, umiestnené podľa potreby na vrchol debne, kde zdvíhacie reťaze alebo pásy stlačia na bedňu pri zdvíhaní. Kopačky alebo nosníky sú dôležité z hľadiska stability pri prenášaní hydraulickými strojmi a tiež na nich závisí rozloženie hmotnosti v debni a tým priamo ovplyňuje ďalšie faktory vplývajúce na bezpečnosť pracovníkov.

bedneKopačky môžu mať iné názvy založené na ich využití, ktorú poskytujú. Niektoré publikované štandardy používajú iba niektoré požiadavky. Napríklad rezivo pod hornou častou nádoby dreva poskytuje viac podpory a tieto časti bední sa nazývajú nosníkmi. Rezivo je zabudované do strednej hornej časti nádoby a tiež sa nazývajú kopačky. S rozličnou literatúrou prichádzajú aj rôzne názvy, avšak využitie či použitie zostáva zväčša rovnaké. Ak tak nieje, je dôležité vysvetliť použitie, keďže ich je veľa. Viac o rozličných typoch prepravných bední si môžete prečítať v tomto článku.

Metódy dopravy a je podmienky skladovania musia byť vždy vzané do úvahy pri navrhovaní bedníl Je to dôležité z hľadiska manipulácie a zabezpečenia proti poškodeniu. Každý krok logistického reťazca bude mať za následok rôzne napätia pred nárazmi či vibráciami. Rozdiely tlaku, teploty či logickej vlhkosti môžu nielen nepriaznivo ovplyvniť obsah debny, ale tiež vplyv na držanie pevnosti spojovacích prostriedkov v debni. V akejkoľvek krajine musí byť vyrobená debna navrhovaná tak, aby loď v zahraničí dokázala s touto debnou manipulovať. Tieto debny musia spĺňať štandardy ISPM 15 , aby sa zabránilo šíreniu chorôb alebo hmyzu.

Hoci musia debny spĺňať už spomenuté štandardy, existuje mnoho mierne pozmenených sub-definícií, používaných v rôznych organizáciách, agentúrach a sú spomínané vo viacerých prístupných dokumentoch. Je to výsledkom veľkosti priemyslu a skutočnosť, že už vyrobený produkt (debna alebo kontajner) nemôže byť zakaždým úplne rovnakých a je ich ťažké definovať. Najviac používané typy debien a kontajnerov sú špecifikované, avšak je ťažké ich prirovnať ku konkrétnej debne.

IATA – Medzinárodné združenie leteckých dopravcov napríklad neumožňuje debny na lietadlách, pretože ju definuje ako otvorený prepravný kontajner. Hoci môžu byť prepravky otvorené, ale špecifikované čo sa týka aj ich opláštenia.